Sportvisie


Dinsdag 24 juni 2014 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de nieuwe Sportvisie ‘Sportief Samen Verder’ vastgesteld. Een mijlpaal voor sportief ’s-Hertogenbosch. De nieuwe Sportvisie geeft richting voor de komende jaren. Doel is om iedereen in 's-Hertogenbosch en de omliggende kernen een laagdrempelig en betaalbaar sport- of beweegaanbod in de directe omgeving te bieden.

De titel geeft het al aan, om dit te realiseren gaan we samen aan de slag. Maatwerk en samenwerking zijn de kernwoorden. Met de Sportvisie wil de gemeenteraad de stad uitdagen om kennis te delen, aan te geven wat de behoeften zijn en met elkaar aan de slag te gaan.

Er wordt ingezet op:
  • Sportwijken: Een passend aanbod op wijkniveau voor iedereen
  • Sportieve infrastructuur: Een infrastructuur die iedereen uitdaagt te bewegen
  • Mensen en organisaties: Ondersteuning en stimulering van mensen en organisaties
  • Samenwerking: Samenwerking en kennisdeling in de breedste zin
  • Topsport: De voorbeeldrol van topsport optimaal benutten
Duimen In De Lucht


Lees hier de Sportvisie 's-Hertogenbosch

Sportvisie Sportief Samen Verder