Stichting biljarten J.B.G.B.


Stichting J.B.G.B. staat voor Jeugd, Bejaarden, Gehandicapten Biljart en is bestemd voor alle mensen die gezellig samen willen biljarten. De verschillende doelgroepen biljarten op aparte tijden.

 

Contactgegevens

T. (073) 690 86 56
E. biljartcentrumjbgb@kpnmail.nl

Sporten

Biljart 

Locaties

Biljartcentrum J B G B

Biljartcentrum Maassingel

Biljart