Stichting Actieve Senioren Orthen-links


De Stichting Actieve Senioren richt zich op de actieve senior 55+ en stelt ontmoeten centraal. Daartoe biedt de SAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten. In vrijwel iedere wijk van 's-Hertogenbosch zijn groepen senioren actief.

Daarmee draagt de SAS, als volwaardig partner in de sociale omgeving van de stad, bij aan het doel zoals de gemeente 's-Hertogenbosch dat omschrijft:

  • ontmoetingsplaats dicht bij de eigen leefomgeving
  • aanbieden en organiseren van activiteiten
  • eenzaamheid en isolement voorkomen en bestrijden
  • openstellen voor kwetsbare groepen

 

Postadres

Buitenpepersdreef 247
5231 AG 's-Hertogenbosch

Contactgegevens

T. 06 48 10 70 03
E. info@sasdenbosch.nl
W. https://www.sasdenbosch.nl

Sporten

Darts 
Logos sas

Locaties

Wijkplein De Herpen - Orthen Links

Wijkplein De Herpen - Orthen Links

Darts