Actief aan de slag met Bodymap; op school en thuis

Dit gebeurt er in de wijk WEST:

Pedagogisch medewerkers pasten hun dagelijkse programma aan zoals: het verminderen van stoeltjes, meer activiteiten op de grond, gebruik van beide armen stimuleren en meer op blote voeten lopen.

Ouders worden ook natuurlijk actief betrokken! Manon Theeuwen organiseerde al drie ouderinformatie ochtenden in West. Met als resultaat: enthousiaste ouders die nu weten wat Bodymap betekent en hoe ze zelf thuis aan de slag kunnen.

Gerichte beweegmomenten zijn nu eyeopeners voor de ouders. Enkele reacties:

  • "Wat interessant! Ik herken dit bij mijn kind; welke oefeningen kan ik met hem doen om het bedplassen te stoppen?"
  • "Ik ga voordat we aan tafel gaan de opdracht geven om rondjes te draaien. Ik wist niet dat onrust te maken kon hebben met het evenwichtsorgaan."
  • "Mijn kind doet altijd zijn schoenen en sokken uit, nu weet ik waarom. Het is allemaal zo logisch nu je het vertelt!"

Meer weten?
Neem voor persoonlijke vragen van ouders contact op met de locatiemanagers, pedagogisch medewerkers of met Manon Theeuwen, mail m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl

Voor meer informatie over de Bodymap methode neem je contact op Monique Mallen, mail naar m.mallens@s-hertogenbosch.nl

Het Ontwikkelingslab van Bodymap - Bodymap


Contact

Monique Mallens

Consulent Sport en Bewegen Gezondheid

T. (073) 615 97 80

m.mallens@s-hertogenbosch.nl

Manon Theeuwen

Combinatiefunctionaris bij BS Nour en Bodymap coach KDV

T. 06 52 58 52 62

m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl