Alleen jij bepaalt wie je bent!

Wij dagen jou als vereniging uit om na te denken over alternatief aanbod, zowel qua sport als qua lidmaatschap. Beweeg mee met de behoeften van jongeren uit je wijk of omgeving en benut mooie kansen waar je als club je voordeel mee kunt doen. Stap hiermee aan boord van 'Alleen jij bepaalt wie je bent'. Dit platform biedt jongeren een veilige en positieve gestructureerde vrijetijdsbesteding en daarmee ondersteuning bij de weg naar volwassenheid.

Sinds afgelopen seizoen heeft 'Alleen jij bepaalt wie je bent' voet aan de Bossche grond gekregen. Bij de voetbalclubs CHC en DBN’22 zijn teams gestart met jongeren uit het voortgezet onderwijs die door wat voor reden dan ook afstand ervaren om aan te sluiten bij het reguliere aanbod van de club. ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ biedt jongeren van 12 tot 18 jaar uit het praktijkonderwijs of de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO een gestructureerde vrijetijdsbesteding. Hiermee biedt het platform een veilige en positieve gestructureerde vrijetijdsbesteding en daarmee ondersteuning bij de weg naar volwassenheid. Het doel is om na één of twee jaar uit te stromen naar het reguliere aanbod van de vereniging.

'Alleen jij bepaalt wie je bent' richt zich op de sporten voetbal, basketbal en softbal. De jongeren die meedoen, zijn lid van de club. Zij trainen hier en de club is hun thuisbasis, met als verschil dat ze niet meespelen in de KNVB competitie.

Beteken als vereniging ook iets voor deze jongeren!
Ziet en benut jouw vereniging mooie kansen richting deze doelgroep? Wil je inspelen op dit soort vragen? Wij helpen je graag op weg! Neem contact op met Irfan.