Betaalbaar

Wekelijks mee kunnen doen met sporten en bewegen kost geld. Niet alle inwoners kunnen dat zomaar betalen. Voor inwoners met wat minder financiële mogelijkheden is de stap naar een sportaanbieder vaak groot en zo’n stap heeft ook nog eens grote sociale impact. Het is van belang deze drempels zoveel mogelijk weg te nemen of in ieder geval kleiner te maken. Het verlagen van de financiële drempels stelt meer inwoners in staat deel te nemen aan sport en bewegen. Daarmee kiezen ze ook voor een gezondere levensstijl wat positief bijdraagt aan hun persoonlijke gezondheid en levensgeluk. Wij ondersteunen sportaanbieders bij het ontwikkelen van passend en betaalbaar sport- en beweegaanbod en contributiemodellen die recht doen aan de wensen en behoeften van zowel sporters als aanbieders.

Via een voorziening, zoals het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen uit gezinnen die het financieel lastig hebben, zonder al te veel bureaucratie de financiële ondersteuning krijgen die nodig is om toch te kunnen deelnemen. Omdat ook voor volwassenen de financiële drempel soms te hoog is kunnen inwoners ook hiervoor gebruik maken van de Bijzondere Bijstand. Om dit makkelijker/eenvoudiger te maken gaan we in samenwerking met de Bossche Pas kijken hoe we dit kunnen optimaliseren.

'Het verlagen van de financiële drempels stelt meer inwoners in staat deel te nemen aan sport en bewegen.'