Breed motorische ontwikkeling

“Jong geleerd is oud gedaan”. Een leven lang bewegen begint op jonge leeftijd. Daarom geven we samen met de kinderdagverblijven en het basisonderwijs extra aandacht aan sport en bewegen voor onze jongste inwoners.

Samen met kindcentra en basisscholen

Kindcentra en basisscholen werken aan kwalitatief beter bewegingsonderwijs. Hiervoor stellen we samen met hen een visie op die als leidraad gaat dienen voor de onderwijs- en begeleidingsprofessionals voor het jonge kind in ’s-Hertogenbosch. Op basis van deze (beweeg)visie wordt vervolgens een breed toepasbare leerlijn ontwikkeld die als leidraad dient voor het bewegen. De komende jaren kunnen zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als sport- en beweegaanbieders hierop aansluiten. Zo leggen we samen een basis voor een leven lang goed en regelmatig bewegen.

'Er is extra aandacht voor sport en bewegen voor onze jongste inwoners.'