Buitensportcomplexen 

Sportparken zijn vaak nog het exclusieve domein van de sportvereniging. Dit terwijl sportcomplexen vaak de potentie en de ruimte hebben om door meer inwoners benut te worden dan alleen de leden van de vereniging. We willen daarom sportparken, in samenspraak met de verenigingen, breder beschikbaar en meer openbaar toegankelijk maken.  Daarmee vergroten we de toegankelijkheid van het complex. Zo hopen we een breder publiek te verleiden om te komen sporten.

De kracht van S-PORTHUB's

We zoeken ook naar mogelijkheden om meer (maatschappelijke) voorzieningen te clusteren op één locatie. We realiseren zogenaamde ’S-PORTHUB’s. Deze ’S-PORTHUB’s moeten ook ruimte kunnen bieden aan nieuwe voorzieningen gericht op anders- en ongeorganiseerde sporters en sportaanbieders. Uiteraard is dit ook voor verenigingen van meerwaarde. Wij verwachten dat daarmee de sportparken (’S-PORTHUB’s) door meer inwoners beter benut worden. Naast optimalisatie van het gebruik van ruimte en voorzieningen biedt dit ook kansen voor nieuwe verbindingen, sociale ontmoetingen en meer betrokkenheid.

'We gaan ’S-PORTHUB’s maken, ook voor nieuwe verbindingen, sociale ontmoetingen en meer betrokkenheid.'