Checklist ZSA Activiteiten

Deze vragenlijst is gemaakt voor aanvragen voor een reservering van een gemeentelijk sportaccommodatie voor een toernooi of sport activiteit. Dit doen wij om er voor te zorgen dat er op tijd een inschatting van de extra werkzaamheden gemaakt kan worden en de planning daarop aangepast wordt.

Dit formulier wordt verzonden wanneer de aanvraag daar om vraagt. Dit beoordeelt Team Verhuur.

Dit formulier graag helemaal invullen en op - VERZEND - klikken. Je krijgt automatisch een kopie van deze Checklist in de mailbox van het e-mailadres dat je in het formulier ingevuld hebt.
Onze collega beheerders nemen uiterlijk een maand voor het de activiteit contact op.

VRAGEN?

Geef aan welke locatie u huurt.
Vul hier de datum en tijdstip in van de activiteit zelf, dus als de deuren open gaan voor deelnemers en publiek.
Geef aan welke tijden je wel huurt maar er geen deelnemers en publiek aanwezig zijn.
van de contactpersoon
van de contactpersoon
Geef aan of er entreegeld gevraagd wordt.
Omschrijf wat we kunnen verwachten. Leeftijd, samenstelling groep, waar komen ze vandaan, lid van de club ja/nee etc. deelnemers en bezoekers.

INZET PERSONEEL (in- & Extern)

Vul hier bij - ja - de naam van de het beveiligingsbureau in en de gegevens van de contactpersoon van die organisatie.
Vul bij - ja- hier de naam van de organisatie in en de gegevens van de contactpersoon van die organisatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEBRUIK RUIMTES & MATERIAAL

Let op: niet alle materialen / ruimtes zijn in alle accommodaties aanwezig. Details over het gebruik worden in een gesprek met de groepsleider besproken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleen - ja - zeggen wanneer het nodig is om de tribunes (gedeeltelijk) uit te rijden.
Ja, zeggen wanneer er voor het toernooi gebruik gemaakt wordt van het centrale omroepsysteem.
Er wordt entree gevraagd. Is het nodig de kassaruimte te openen of een voorziening te leveren?
geef aan wat voor materiaal
* Eventuele kosten worden doorberekend (krachtstroom / extra lediging container 1100 liter / extra uren schoonmaak)


EXTRA INFO

Ik heb de huisregels zaalsportaccommodaties gelezen.
Ik heb de algemene verhuurvoorwaarden gelezen.
De gegevens vragen wij uit veiligheidsoverwegingen en gebruiken wij om eventueel informatie na te sturen of contact op te nemen. Deze gegevens blijven één jaar bewaard. Eventueel gebruiken wij je e-mail adres voor een servicemail. Meer informatie AVG: https://www.s-port.nl/privacy GEEF HIERONDER AKKOORD.

Contact

Sam Smies

Manager Zaalsportaccommodaties

T. 06 51 52 22 14

s.smies@s-hertogenbosch.nl