Column Team Verenigingen: Energie

Door Robert Barclay

We komen de laatste maanden gelukkig weer vaker fysiek op de clubs. Het is fijn om face-to-face contact te hebben met mensen die we lange tijd alleen via het scherm zagen en spraken. Het gaat in de gesprekken gelukkig steeds minder over corona, maar wat opvalt is het verschil in energie tussen clubs.

We zien verenigingen waar écht de energie weer in terug moet komen. Andere verenigingen pakken juist vol door nu alles weer kan. De plannen die al te lang waren blijven liggen, kunnen eindelijk verwezenlijkt worden. Het is lastig om één aanwijsbare reden te geven voor het verschil in energieniveau; elke vereniging is anders. Maar wat mij wel opvalt is dat het bestuur hier een belangrijke rol in speelt. Als bestuur ben je er niet alleen om besluiten te nemen, maar ben je ook essentieel in het creëren van energie en betrokkenheid.

We zien dat de besturen die vooral operationeel bezig waren tijdens de pandemie, en dus zelf veel tijd en energie in de club hebben gestoken, blij zijn dat ze weer even op adem kunnen komen.

De besturen die de operationele zaken aan de commissies laten, en zelf vooral richten op de bestuurstaken, staan nu juist te trappelen om door te pakken.

Deze observatie tekent het belang van een goed bestuur. Een goed bestuur is in mijn optiek een bestuur dat:

  • bestaat uit individuen die complementair zijn aan elkaar;
  • een goede weerspiegeling van de club is;
  • beschikt over visie en veranderingsbereidheid;
  • beslissingen durft te nemen;
  • mensen verbindt;
  • zich bewust van hun rol is;
  • ruimte aan anderen geeft en
  • ook voor die broodnodige energie en betrokkenheid zorgt.

Als ik bij een club kom die niet lekker loopt, zie ik vaak een verband als ik kijk naar de samenstelling van het bestuur. In deze gevallen sta ik er doorgaans niet van te kijken dat het minder gaat. Het omgekeerde is natuurlijk ook het geval… Waar het goed gaat, zie ik vaak een capabel bestuur dat voldoet aan bovenstaande beschrijving. Uitzonderingen natuurlijk daargelaten.

Een goed bestuur is dus cruciaal voor het functioneren van de vereniging. Durf daarom als bestuur ook kritisch naar jezelf te kijken en te reflecteren. Analyseer waar de kracht en verbeterpunten zitten. En welk effect jullie handelen heeft op de club.

Durft jouw bestuur in de spiegel te kijken? Durft jouw bestuur de uitdaging aan om een “bestuursscan” te doen? Neem gerust contact op!

Contact

Robert Barclay

Consulent Sport en Bewegen Verenigingen

T. 06 15 04 02 70

r.barclay@s-hertogenbosch.nl