Column Team Verenigingen: Professionalisering

Door Robert Barclay

Vanuit het Nationaal Sportakkoord is er budget beschikbaar gesteld voor 'professionalisering van Sportverenigingen. Wat mij betreft een unieke kans om jouw club een kwaliteitsinjectie te geven!

Er wordt al langer over gesproken; Ik merk dat er soms nog wel wat verwarring is over de term 'professionaliseren' in relatie tot de sportvereniging. Het impliceert wellicht dat verenigingen of vrijwilligers op dit moment onprofessioneel zijn. Ook betekent professionaliseren niet dat er afgestapt moet worden van het huidige vrijwilligersmodel en mensen gaan betalen om klussen te doen op de club.

Ik ben zelf groot voorstander van de vereniging als vrijwilligersorganisatie. Een vereniging voor en door de leden. Vrijwilligerswerk zorgt voor binding, betrokkenheid en trots. Ik ben daarom ook niet zo’n voorstander van betalen van vrijwilligers via een vrijwilligersvergoeding en zeker niet de mogelijkheid tot afkoop van vrijwilligerstaken. Al begrijp ik goed dat hier soms wel voor gekozen wordt.

Uiteindelijk geloof ik dat elke vereniging over meer dan voldoende vrijwilligers potentieel beschikt. Maar je moet als club het potentieel wel aan weten te boren. Dit is niet altijd even gemakkelijk, maar daar kunnen wij natuurlijk bij helpen!

Terug naar het professionaliseringsbudget. Dit budget is bedoeld om een professional betaald werk te laten verrichten voor de vereniging. Hierbij zijn vijf functies aangeduid: Verenigingsmanager – Clubkadercoach – Vrijwilligers coördinator – Sportparkmanager – Technisch coördinator. Waarom ik hier zo enthousiast over ben is omdat deze professionals zogenaamde spilfuncties bekleden. Functies die aardig wat expertise en tijd vergen. Deze professionals nemen geen werk over van de bestaande vrijwilligers maar zorgen als katalysator dat de bestaande groep vrijwilligers beter, makkelijker, sneller en/of met meer plezier hun vrijwilligerswerk kunnen doen. En dat is wat mij betreft goud (lees: de investering) waard!

De professional begeleidt, verbindt, communiceert en brengt expertise in om de club een impuls te geven. Met als resultaat dat er nieuwe vrijwilligers aangeboord worden, dat er nieuw sportaanbod ontstaat, dat het sportpark beter benut wordt, dat mensen beter gaan samenwerken, dat trainers begeleiding krijgen, etc. etc.

De visie is dat clubs vooral sterke vrijwilligersorganisaties moeten blijven, maar dat de inzet van professionals op spilfuncties de club écht een boost kunnen geven. Aan professionalisering zitten wel kosten verbonden, daarom is de timing van dit budget wel erg gunstig aangezien de financiën van sportverenigingen door de energiecrisis al genoeg onder druk staan. Over kosten gesproken, luister ook het gesprek dat ik had met Jan de Leeuw van het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch – Vught. Dankzij het jeugdfonds kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen toch (blijven) sporten. Wat de rol van de vereniging hierin is hoor je o.a. in deze aflevering van de podcast “Verenigd”.

Zie je (on)mogelijkheden en wil je er eens over sparren? Neem dan gerust contact op met mij.

Contact

Robert Barclay

Consulent Sport en Bewegen Verenigingen

T. 06 15 04 02 70

r.barclay@s-hertogenbosch.nl

Terug naar Nieuwsbrief en artikelen