Column Team Verenigingen: Culture eats strategy for breakfast

Door Michiel Bulten


We willen graag sterke verenigingen in Den Bosch. Verenigingen die álle inwoners van gemeente 's-Hertogenbosch in beweging krijgen. Verenigingen waar iedereen zich thuis voelt en waar inwoners een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Daar zetten wij ons dagelijks voor in.

Om dit te bereiken, zien we dat besturen vooral sturen op tastbare zaken, zoals hoeveelheid leden en vrijwilligers, staat van de accommodatie, stand op de ranglijst en het saldo op de bankrekening. Als we wat verder kijken, dan zien we echter dat het vooral niet-tastbare zaken zijn die écht de kracht van een vereniging bepalen. Dan gaat het over cultuuraspecten, zoals een sociaal veilige omgeving en een positief sportklimaat.

Uit diverse studies blijkt dat verenigingen die actief sturen op sportplezier meer leden trekken en dat deze leden ook langer lid blijven. Hetzelfde geldt voor vrijwilligers. Waar sprake is van een sterke verenigingscultuur zien we dat er meer vrijwilligers zijn, en ook dat zij zich langer blijven inzetten voor de club. Daarom in deze column vooral aandacht voor de belangrijke ‘zachte’ kant van de vereniging.

Sportplezier is de basis van iedere vereniging
Veel sportplezier is voor iedere vereniging de meest stevige basis

Positieve ontwikkelingen en initiatieven

In dit kader is het goed om te zien dat er een beweging op gang komt van verenigingen die actief werken aan een positief sportklimaat. Bij Flik-Flak, hockeyclub Den Bosch en voetbalvereniging CHC startten pas bijvoorbeeld nieuw opgeleide clubkadercoaches. Twee andere clubs overwegen ook om via een clubkadercoach te investeren in hun trainers op met name pedagogisch en didactisch vlak.

Nog een mooi positief voorbeeld: samen met gemeenten Maashorst, Meierijstad en Bernheze organiseren wij volgende week de theatervoorstelling Kom op nou jongens!’ Deze voorstelling was binnen de kortste keren uitverkocht; nog een teken dat dit thema leeft binnen clubs.

Een ander initiatief waarmee we de cultuur op de clubs positief proberen te beïnvloeden, is de ‘S-PORT Complimentenweek die vorige week plaatsvond. Dit was een week waarin we je hielpen om jouw leden te stimuleren om vrijwilligers een compliment te geven. Een compliment is voor vrijwilligers de ultieme vorm van waardering; een krachtig instrument dus dat het hele jaar inzetbaar is. Een positief waarderende cultuur is een belangrijke pijler onder elk succesvol vrijwilligersbeleid. De Week van Respect die volgende week plaatsvindt, sluit hier mooi op aan. Ook voor dit initiatief zijn verschillende tools beschikbaar om 'respect' onder de aandacht te brengen.

Hoe gelukkig is jouw vereniging?

Bij verenigingen waar leden zich veilig, welkom en thuis voelen, is minder verloop. Een mooi boek om hierover te lezen, is De Gelukkige Vereniging (we hebben een exemplaar te leen). Hierin lees je hoe je als vereniging zorgt voor de absolute basis: een sociaal veilige plek. Dit boek beschrijft mooi hoe je vanuit sociale veiligheid zorgt voor meer verbondenheid en meer betrokkenheid van je leden. Dit gaat verder dan een VOG aanvragen voor je vrijwilligers en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon (ook belangrijk!). Het gaat om het creëren van een omgeving waarin iedereen zich gehoord, gezien en gelijkwaardig voelt. En wat het de vereniging oplevert als je hierin slaagt.

Een befaamde quote om oog te hebben voor de verenigingscultuur is 'Culture eats strategy for breakfast' van Peter Drucker. Met andere woorden: cultuur is een niet te onderschatten factor binnen organisaties. Het lastige aan cultuur is dat het niet tastbaar is en dat bestuursbesluiten de cultuur niet van de ene op de andere dag veranderen. Maar zoals je aan de voorbeelden hierboven ziet, zijn er genoeg, relatief makkelijke, manieren om te werken aan een veilige sportomgeving, positief sportklimaat en sterke verenigingscultuur.

We helpen je graag vooruit

Voor meer informatie en inspiratie: neem contact op met je verenigingsondersteuner. Wij staan klaar om te helpen!

Contact

Michiel Bulten

Medewerker Sport Verenigingen

T. 06 52 58 52 52

m.bulten@s-hertogenbosch.nl

Terug naar Nieuwsbrief en artikelen

'Uit studies blijkt dat verenigingen die actief sturen op sportplezier meer leden trekken en dat deze leden ook langer lid blijven.'