Datastad ’s-Hertogenbosch

Doorontwikkeling vindt ook plaats met behulp van data. Vanuit het sportbeleid dragen we bij aan de ambitie ’s-Hertogenbosch Datastad. Meer inzicht in het gebruik van (sport)accommodaties en de openbare ruimte helpt ons om betere onderbouwde keuzes te maken over de bouw en beheer van sportvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Door inzicht te krijgen in de behoeften en patronen van sporters kunnen we gerichter investeren in infrastructuur, (sociale) veiligheid en daarmee de sportervaring van onze inwoners optimaliseren. Daarom gaan we, in samenwerking met (data)partners in de stad, meer aandacht besteden aan het verzamelen, analyseren en interpreteren van data.

Data voor een betere focus

Met het gericht inzetten van data ondersteunen we de top- en breedtesport in onze gemeente en het helpt ons om beter te focussen op specifieke doelen, scherper resultaten te monitoren en sneller kansen te zien voor doorontwikkeling. De meerwaarde hiervan zal de komende jaren alleen maar groeien. Hier zijn we ons van bewust en dit heeft sterk onze aandacht. Daar waar cijfers om actie vragen gaan we hier concreet naar handelen, zoals nu in de leeftijd 18-35 jaar.

'Met het gericht inzetten van data ondersteunen we de top- en breedtesport in onze gemeente.'