De sportvereniging

Sportverenigingen blijven een cruciale rol spelen in het gemeentelijk sportaanbod. Naast het aanbieden van sport is de unieke sociale structuur van een vereniging belangrijk. De vereniging vervult daarmee een brede maatschappelijke rol in een wijk, dorp of buurt. Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid tussen leden, vrijwilligers, ouders en bestuurders. Maar de wereld op en rond de sportvereniging is de afgelopen jaren veranderd. Er is sprake van toenemende kwaliteitseisen vanuit de leden, strengere regelgeving, terugloop van vrijwilligers en de wens van inwoners om ook andere vormen van sport en bewegen te beoefenen. Dit vraagt steeds meer van de sportvereniging.

Meer ondersteuning op maat

Om goed op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen ondersteunen we de verenigingen bij het toekomstbestendig worden en (verder) te professionaliseren binnen de kaders en cultuur van de eigen vereniging. De moderne sportvereniging is ook een ondernemende vereniging. We bieden verenigingen meer ondersteuning op maat. We kijken daarbij naar kwaliteiten en ontwikkelpunten op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Verenigingen kunnen zich hierdoor stapsgewijs ontwikkelen en meebewegen met de behoeften van de leden. Het doel is om de maatschappelijke meerwaarde van de sportvereniging te behouden en verder te versterken. Daarnaast gaan we verenigingen intensiever ondersteunen op het gebied van sociale en fysieke veiligheid en een positief sportklimaat.

Het grote verschil is dat de vereniging (en soms een stichting) geen winstoogmerk heeft en via de ALV een vorm van democratisch toezicht kent. Dat is de reden dat we sportaanbieders die aan dat criterium voldoen steunen via bijvoorbeeld het aanbieden van passende sportaccommodaties tegen maatschappelijke tarieven, verenigingssubsidie, het adviseren en ondersteunen bij verenigingsvraagstukken en het openstellen van het revolving fonds voor duurzaamheidsinvesteringen.

We ondersteunen verenigingen bij het toekomstbestendig worden binnen de kaders en cultuur van de eigen vereniging.'