Duurzame accommodaties en sportfaciliteiten

De gemeentelijke sportaccommodaties dienen veilig, functioneel, aantrekkelijk en uitdagend te blijven voor het onderwijs, sporters, verenigingen en bezoekers. Bij het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties werken we zoveel als mogelijk met milieuvriendelijke materialen, houden we rekening met circulair gebruik van materialen en grondstoffen en is duurzaamheid in zijn algemeenheid een belangrijk thema. 

Alle zaalsportaccommodaties al klaar voor toekomst

Bijna alle gemeentelijke zaalsportaccommodaties hebben we de afgelopen jaren verduurzaamd. Hierdoor zijn de meeste van deze accommodaties, ook de oudere, weer klaar voor de toekomst.

Hoe pakken we het bij de buitensportaccommodaties aan?

Bij de buitensportaccommodaties zijn we nog niet zover. Daarom maken we met behulp van een energiescan inzichtelijk welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden, zowel voor de gemeentelijke- als de verenigingseigendommen. De sportverenigingen kunnen voor het verduurzamen van hun eigendommen gebruikmaken van het gemeentelijk 'revolving fund' (renteloze lening) en ook een aantal landelijke stimuleringsmaatregelen. De verduurzaming van de gemeentelijke eigendommen wordt gedaan met al in de begroting beschikbare middelen.

'We zorgen voor veilige, functionele, aantrekkelijke en uitdagende sportaccommodaties voor het onderwijs, sporters, verenigingen en bezoekers.'