E-sports, gaming en gamification 

E-Sports is een niet weg te denken fenomeen, maar is het wel echt een sport? Het spelen van een spel achter een beeldscherm heeft toch niet te maken met fysieke inspanning?  Toch is het ook vanuit het lokale sportbeleid interessant om na te denken op welke wijze e-sports een rol kan spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl. Er zitten namelijk zeker sociale en educatieve waarden in de beoefening van e-sports. Denk aan teamwork, communicatie en strategisch denken dat sterk ontwikkelt moet zijn. 

Hoe we tegen e-sport aankijken?

Door e-sports en gaming te omarmen, denken we onze gemeenschap te verrijken, talenten te ontdekken en nieuwe mogelijkheden voor plezier, groei en innovatie te bieden. We onderzoeken spelenderwijs hoe we de groei van E-sports in kunnen zetten ten behoeve van het in beweging krijgen van jongeren, maar ook hoe we de maatschappelijke factor binnen de e-sports en gaming (verbinden, participeren, samenwerken) kunnen benutten. De eerste vingeroefeningen zijn daarin al gedaan. Zo is er in enkele verenigingskantines al een “gaming-corner” gerealiseerd.

Virtueel sporten en gamification

Ook “virtueel sporten” en “gamification” zijn volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen bieden kansen om het sporten en bewegen onder jongeren te stimuleren. Daar zijn al mooie voorbeelden van bekend. Denk aan de Pokemonhype die miljoenen jongeren wereldwijd in beweging bracht of hoe het tv-spel ‘Jachtseizoen’ is gebruikt om jongeren binnen de regels van de lockdown in beweging te krijgen.

Waar liggen de kansen?

We gaan zoeken naar mogelijkheden om via gamification en virtuele technieken inwoners in beweging te krijgen. Dit door toegankelijke en inclusieve gaming-omgevingen, die alle leeftijden en vaardigheidsniveaus aanspreken, in te zetten bij evenementen en activiteiten en door het toepassen van gamification in de openbare ruimte.

'Interessant: vanuit het lokale sportbeleid nadenken hoe e-sports een rol kan spelen in het stimuleren van een gezonde leefstijl.'