Energie

De huidige energiecrisis raakt helaas ook sportverenigingen. Direct in de portemonnee, door een stijgende gas- en elektrarekening, maar ook indirect doordat de kosten van levensonderhoud van de leden stijgen. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal opzeggingen, maar ook voor de inkomsten en uitgaven in het clubhuis.

Landelijk en lokaal wordt nagedacht over compensatiemaatregelen, maar de grootste winst is uiteindelijk te boeken door het verbruik van gas en elektra te beperken. Door verduurzaming en door (je leden) bewuster om te (laten) gaan met energie.

Kleine stapjes om te besparen...

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft energie besparen niet altijd veel geld te kosten. Natuurlijk, het beter isoleren van bijvoorbeeld het clubhuis is een flinke investering. Maar er zijn ook kleinere stappen om bewuster om te gaan met energie. Deze stapjes hoeven niet veel of soms helemaal niks te kosten. Hierover lees je meer op www.duurzamesportsector.nl.

Of wil jij groot besparen?

Heb je grootsere plannen en heb je inzicht en advies nodig? Kijk dan op de websites van SSNB en Sport NL Groen. Vanuit SSNB kun je tevens ondersteuning krijgen op het gebied van o.a. afvalscheiding, klimaatadaptatie en milieuvriendelijk beheer van sportvelden. Ook de Provincie Noord-Brabant ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed in de komende jaren met een speciaal hiervoor opgericht duurzaam ontzorgingsloket. Dit loket biedt ondersteuning bij verduurzaming met o.a. een energiescan en advies.

Investeren in verduurzaming?

Via de landelijke BOSA subsidie krijg je direct een deel van de kosten vergoed. Heb je geld nodig om te kunnen investeren? Informeer naar het Revolving Fund van de gemeente en/of Stichting Waarborgfonds Sport.

Hulp en ondersteuning voor je leden

Hebben je leden door de stijgende prijzen moeite om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen zij de contributie/het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen.

Wat je ook wilt doen: besparen met kleine stapjes, verduurzamen met grote investeringen of je leden informeren over extra ondersteuning? Je verenigingsondersteuner staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Neem dus gerust contact op via verenigingen@s-hertogenbosch.nl!

Terug naar pagina Verenigingen