Gezonde generatie 2040

Gezondheid is ons kapitaal, als mens en als samenleving. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat gezondheid belangrijk is voor het geluksgevoel. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Maar gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte en klachten. Ook de mentale gezondheid heeft steeds meer aandacht. Onder de noemer ‘Positieve gezondheid’ bieden we daarom een bredere kijk op gezondheid.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Gezondheidsachterstanden zijn maatschappelijk onwenselijk omdat dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van leven van mensen en op de mogelijkheden voor mensen om te participeren in het economisch en maatschappelijk leven. Daarom is er vanuit de landelijke overheid ingezet op een Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met de in het GALA gemaakte afspraken geven we gemeente breed een impuls aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. We pakken dit op met tal van organisaties uit de stad. We focussen op een gezamenlijke aanpak waarbij we heel specifiek bekijken welke problematieken er onder de verschillende doelgroepen zijn.

Alles voor een gezonde generatie in 2040

We zetten ook sport en bewegen in om de doelstellingen uit het GALA te bereiken. De stip op de horizon van het GALA is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Hiermee dragen we ook bij aan het betaalbaar houden van het zorgstelsel, zodat mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op zorg.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

'Onder de noemer ‘Positieve gezondheid’ bieden we daarom een bredere kijk op gezondheid.'