Het verkleinen van gezondheidsverschillen

Er zijn grote verschillen tussen de inwoners van verschillende wijken en buurten in onze gemeente als het gaat om het aantal levensjaren én het aantal gezonde levensjaren daarvan. Het maakt dus een verschil uit waar je opgroeit. In sommige wijken en buurten zijn extra inspanningen nodig om deze gezondheidsverschillen te verkleinen.

Een wijk- en buurtgerichte aanpak

In de buurten en wijken waar minder bewogen wordt brengen we de meest belemmerende factoren in beeld en nemen we maatregelen zodat ook die inwoners gebruik gaan maken van de sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente. We gaan niet met een geheven vinger wijzen, maar willen inwoners “verleiden” om de gezonde keuze te maken. Dit vraagt om een wijk- en buurtgerichte aanpak van de hele keten. Het maken van individuele keuzes wordt namelijk sterk beïnvloed door de (sociale) omgeving waarin iemand leeft.

Of een persoonlijke aanpak

Ook een meer persoonlijke aanpak en begeleiding is hierin belangrijk en kan alleen succesvol zijn als maatschappelijke organisaties in deze buurten en wijken daarin de krachten bundelen. Vanuit het lokale sport- en beweegbeleid zetten we actief in op die samenwerking.

'In sommige wijken en buurten zijn extra inspanningen nodig om deze gezondheidsverschillen te verkleinen.'