Huisregels

Laten sporten gemakkelijker voor elkaar maken. Iedereen begint graag op tijd, komt graag in een opgeruimde zaal en kleedkamer.

Wilt u iets melden?

Is er iets niet schoon, kapot of niet compleet in deze accommodatie? Kijk op de huisregels in de zaal voor het nummer of gebruik de BuitenBeter app.

Problemen met toegangscode of storingen (tot 23:00 uur): bel 06 15 25 86 53


LINK NAAR BUITENBETER APP

Download de app | Maak een foto | Leg de locatie vast | Omschrijf het probleem | Verzend de melding

Huisregels

 • Volg aanwijzingen van een beheerder altijd op, zij zijn er voor uw veiligheid.
 • Je mag niet in de zaal met schoenen die ook buiten gedragen worden.
 • Je mag niet roken in dit pand. Nergens!
 • Opbouwen en opruimen van de benodigde materialen moet binnen de gehuurde tijd gebeuren.
 • Houd rekening met andere gebruikers.
 • Na afloop van de huurtijd mag je nog 15 minuten in de kleedkamer of, bij onbeheerde accommodaties,
  in het pand blijven.
 • Kleedkamers laat je na gebruik netjes achter. Dit betekent dat je eventueel afval van eten en drinken
  in de daarvoor geplaatste bakken doet.
 • Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor diefstal en of schade, of gevolgschade
  van eigendom van de huurder, leden of deelnemers.
 • Bij fout gebruik van de beschikbare materialen is huurder aansprakelijk bij schade.
 • Gebruik het materiaal zorgvuldig en waar het voor bedoeld is.

Verhuurder heeft het recht om personen toegang tot het gebouw te verlenen en te weigeren.

DOEN BIJ BRAND

coon BHBV met vlammen in een groen vlak om - brand - aan te geven

1. Bel het alarmnummer 112
2. Sluit ramen en deuren
3. Vlucht niet door dichte rook
4. Verlaat het gebouw via de geadviseerde vluchtroute

DOEN BIJ ONGEVAL

Icoon ongeval BHBV op huisregels sportaccommodaties

1. Bel het alarmnummer 112
2. Blijf bij het slachtoffer tot er hulp is

DOEN BIJ ONTRUIMING

1. Gebruik de (nood)uitgangen
2. Help mensen die niet zelf naar buiten kunnen
3. Volg de instructies op van de bedrijfshulpverleners

NAAR VERZAMELPLAATS

Als er een verzamelplaats is, ga daar dan naartoeAls je voor het eerst huurt vertellen wij in de bevestiging waar u de ‘Algemene Voorwaarden bij verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties in gemeente ‘s-Hertogenbosch’ kunt nalezen. Door te huren ben je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze door.

LANDELIJK ALARMNUMMER 1 1 2