Innovatie

Stilstand is achteruitgang en innovatie is een continu proces. Daarom zijn we alert op nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit geldt voor fysieke innovaties (o.a. Skills Garden, Sportautomaat), maar ook voor programmering. Een mooi voorbeeld hiervan is het City Trainers project dat al in 2010 in ’s-Hertogenbosch is opgezet. Dit is nog steeds een succesvol project met inmiddels veel landelijke navolging. Voor dergelijke projecten en fysieke innovaties houden we ruimte en hier blijven we op inzetten.

'Innovatie is een continu proces; daarom zijn we alert op nieuwe kansen en mogelijkheden.'