Kernteam | Bosch Sportakkoord II

Het kernteam van het Bosch Sportakkoord is samengesteld uit vertegenwoordigers uit verschillende werkvelden.

Taken kerngroep:
- Bepalen van inhoudelijke ambities;
- volgen en monitoren van ontwikkeling ambities op strategisch niveau;
- borgen van ambities binnen bestaande structuren;
- zorgen voor verdeling beschikbare uitvoeringsbudget per gekozen ambitie;
- zorgen voor beoordeling subsidieaanvragen.

Samenstelling kernteam

1. Mark Brants, vrijwilliger MHC Rosmalen en docent Fontys Hogeschool
2. Fleur van de Laar, voorzitter Tennisvereniging BTC De Pettelaer en eigenaar Fiore Projecten.
3. Michiel van Rijn van Alkemade, directeur More2Win
4. Ankie de Laat, bestuurder ATO-Scholenkring
5. Govert Weinberg, bestuurder Sportalliantie Rosmalen, Nuland, Vinkel en Empel.
6. Jeroen Lambooij, co-owner Fysio Moov & Hockeywerkt, & Voetbalsupport & SwimEssentials.
7. Jan Bellemakers, hoofd Sport en Bewegen, ´S-PORT, gemeente ‘s-Hertogenbosch
8. Robert Barclay, verenigingsadviseur Team Verenigingen, ’S-PORT gemeente ’s-Hertogenbosch
9. Evy Pappot Coördinator Sport en Preventie, gemeente ’s-HertogenboschMark Brants

Mark Brants


Fleur van de Laar

Fleur van de Laar

Michiel van Rijn van Alkemade


Michiel van Rijn van Alkemad


Ankie de Laat

Ankie de Laat


Govert Weinberg


Jeroen Lambooij


Jeroen Lambooij


Jan Bellemakers

Jan Bellemakers
Robert Barclay

Evy Pappot

Evy Pappot