Luc van Eerd

LucLuc, één van onze sportieve medewerkers, stelt zich aan je voor! Naast onze beleidsbepalers zijn er veel collega's actief als gymdocent(e) in het basis- of middelbaar onderwijs. Een ander is actief in de wijk of werkt als beheerder of zwemonderwijzer in één van de vele gemeentelijke sportaccommodaties. Ieder met zijn eigen taak of rol, gericht op een eigen doelgroep en op zijn of haar manier.

Luc van Eerd, Consulent Sport en Bewegen, vertelt over zijn drive en passie voor de sport!

"Als kleine jongen was ik altijd buiten te vinden met een bal in mijn armen of aan mijn voet. Van sporten en bewegen werd ik gelukkig en ik zag dan ook al snel een toekomst voor me als prof-sporter of als sportdocent. Die eerste wens kon ik snel laten varen, maar die tweede niet!

Na het afronden van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding en een korte tijd als gymdocent te hebben gewerkt, ben ik aan de slag gegaan als consulent Sport en Bewegen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Sportstimulering trok me toch meer dan het lesgeven, en dan vooral voor mensen van wie het niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen. Daarom ben ik me meer gaan verdiepen in mensen met een handicap en/of psychische kwetsbaarheid en hun beweegredenen om wel of niet te gaan sporten en bewegen.

In mijn werk ondersteun ik sportorganisatoren die aanbod willen opstarten of uitbreiden voor mensen met een handicap. Ik werk zowel stedelijk als regionaal samen met organisaties in de zorg, revalidatie, het (speciaal) onderwijs en welzijn en sport. Met als doel het beter verbinden van vraag naar en het aanbod voor mensen met een handicap. Zo hebben we met 6 andere gemeenten een regionaal sportloket opgestart, waarbij ik de coördinerende rol heb. Daarnaast begeleid ik als leefstijlcoach - in samenwerking met Weener XL - mensen met een psychische kwetsbaarheid. Om hen een duwtje in de goede richting te geven naar een gezonde leefstijl en een actieve bijdrage in de maatschappij.

Het geeft erg veel voldoening om iemand met enorm veel plezier te zien sporten dankzij jouw inzet. Voor de komende jaren wil ik me dan ook blijven inzetten om meer mensen duurzaam in beweging te krijgen. Want sport versterkt en verruimd, geeft ontspanning en plezier. Dat gun ik iedereen!"


Heb je een vraag voor Luc? Bel hem of stuur een mail.

Contact

Luc van Eerd

Consulent Sport en Bewegen Uniek Sporten (stedelijk)

T. (073) 615 56 37

l.vaneerd@s-hertogenbosch.nl