Terugblik op een dozijn jaar als verenigingsadviseur

Voor sommigen is het geen nieuws, maar voor de meeste lezers toch wel: ik heb een interne transfer gemaakt binnen de gemeente 's-Hertogenbosch. Sinds 1 mei ben ik gestart als projectleider bij Maatschappelijke Ontwikkeling. Hiermee komt er een einde aan mijn rol als verenigingsadviseur. Ik blik graag met jullie terug op deze fijne tijd.

Column door Irfan Gadzo


Als ik terugblik op mijn twaalfjarige rol, dan kan ik niet anders dan vervuld zijn van waardering en trots. In deze jaren had ik de eer om deel uit te maken van een ongelooflijk gepassioneerde gemeenschap van vrijwilligers, bestuurders en leden die de ruggengraat van onze clubs vormen. Wat deze ervaring zo waardevol maakt zijn niet alleen de formele taken die ik vervulde. Het zijn zeker ook de openhartige momenten van verbinding die ik deelde met degenen die zich inzetten voor het welzijn van hun verenigingen, soms zelfs ten koste van zichzelf. Dit mag overigens nooit het geval zijn.

Het sociale cement
De ware kracht van onze verenigingen ligt in de mensen die ze vormen. Het zijn de vrijwilligers die kostbare tijd en energie investeren om de boel te organiseren, accommodaties te onderhouden en het sportaanbod te coördineren. Ik heb altijd gezegd dat onze clubs het sociale cement zijn dat onze stad verbroedert. Verenigingen zorgen ervoor dat mensen elkaar leren kennen, verbinden en samenwerken.
In een tijd waarin individualisme vaak de boventoon voert, zijn onze verenigingen oases van gemeenschapsgeest en verbinding. Daar geniet ik van. Dat bleek vooral ook in de gekke tijd van corona. Het deed letterlijk pijn dat toen ook de clubs even op slot gingen.

Overwinnaars
In de afgelopen twaalf jaar heb ik gezien hoe onze verenigingen zijn gesterkt. Helaas hielden sommige clubs ook op te bestaan, maar er ontstonden ook nieuwe verenigingen. Ik heb gezien hoe jullie steeds weer obstakels overwinnen, ondanks het altijd maar dreigende sentiment van minder leden, minder vrijwilligers of minder inkomsten.

Dankbaar!
Als verenigingsadviseur had ik het voorrecht om een bescheiden rol te spelen in dit prachtige verhaal. Mijn taak was niet alleen om advies te geven en ondersteuning te bieden, maar vooral om te luisteren, te leren en te inspireren. Hierbij wil ik ook mijn dank uitspreken naar de gemeente en in het bijzonder de sportafdeling die zich hard maakt om mensen en middelen in te zetten ter ondersteuning van verenigingen.

Het ga jullie allemaal goed en hopelijk komen we elkaar nog tegen!

Ifran Gadzo
Terug naar Nieuwsbrief en artikelen