Nieuwe sportvormen

Met nieuwe aanbieders komen er vaak ook nieuwe sporten naar de stad. Maar ook binnen traditionele sporten zie je de laatste jaren differentiatie waardoor ze sneller, directer en aantrekkelijker worden. De vraag naar dit soort nieuwe sporten is groot en kan zich soms stormachtig ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is padel. Zowel ondernemende sportaanbieders als verenigingen spelen hierop in. We volgen de ontwikkeling van dit soort nieuwe sporten, kijken naar zowel de ruimtelijke als inhoudelijke kansen en beperkingen en denken mee hoe ondernemende sportaanbieders maar zeker ook verenigingen hierin kunnen voorzien.

We sturen op een verdeling van het padelaanbod over de gemeente die in lijn is met het bestaande tennisaanbod en daar ook bij aansluit. Kan de padelbehoefte niet ingevuld worden door de tennisvereniging die in dat gebied actief is, dan kunnen ook andere (eventueel commerciële) sportaanbieders voorzien in die behoefte.

'We volgend de ontwikkelingen van nieuwe sporten, zoals padel.'