COLUMN Kees Akerboom | Op naar een meer Dynamische Schooldag

Geplaatst op: 23 december 2022

 

Via de subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs is een duidelijke inventarisatie van een groot deel van de stad naar voren gekomen. Een deel van de scholen heeft nog de focus liggen op voldoen aan de norm van 90 minuten per klas bewegingsonderwijs (Deel A). Een ander deel dat al voldoet kijkt verder dan de gymzaal. Zij willen bewegend leren gaan gebruiken of juist het schoolplein veranderen of werken al met Bodymap. (Deel B) Allemaal extra beweegmomenten buiten de gymles. Die extra beweegmomenten kunnen we vangen in een dynamische schooldag. Deze ontwikkelingen bieden veel voordelen maar leveren ook vragen op over hoe we het voor elkaar gaan boksen en uiteindelijk implementeren en borgen.

Cijfers

Duurzaam bewegen
Deze vraagstukken worden steeds relevanter. Mede door de huidige tijdsgeest. Het verplicht ons bijna om naast kritisch naar eigen handelen te kijken, ook een stip op de horizon te zetten wat betreft bewegen op school. Als gemeente (afdeling Sport en Recreatie) zijn we hier ook mee bezig. Voor ons team geldt dat de kinderen 0 – 12 goed worden gestimuleerd om te bewegen, zodat het een onderdeel kan worden van een gezonde leefstijl voor alle inwoners. We willen namelijk bij kinderen een basis leggen voor een leven lang duurzaam bewegen en gezonde keuzes maken. De ouders spelen een cruciale rol, dus voorlichting geven en ouders meenemen in wat zij kunnen doen, staan ook hoog op ons lijstje.

Voor onze Combinatiefunctionaris zijn er mogelijkheden om daarop te kunnen anticiperen. Zij hebben immers tijd buiten de lessen om die zij hier aan kunnen besteden. Echter is dat niet bij iedere vakdocent zo. Voor beiden betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Hoe bereiken we samen het meeste effect?
Waar zetten we op in als Combinatiefunctionaris? Wat doen we met bestaand aanbod zoals Plein Actief! en Minigym? Willen we, kunnen we ook ruimte maken om bewegend leren aan te jagen en op te starten? Waar bereiken we het meeste effect bij de kinderen (en hun ouders) en waar ligt de prioriteit? Voor de scholen zonder CF zien we dat er niet altijd veel tijd over is om met deze onderwerpen bezig te zijn. Hoe kun je op school wel ruimte maken voor deze onderwerpen?


Wat willen jullie als school?
Wij willen graag de samenwerking aangaan om dit soort thema’s samen goed in te vullen. We zien namelijk het belang van bewegen en de voordelen die het oplevert. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de docent, de ouders. Dit enthousiasme wordt vaak gedeeld op school. Echter zijn er ook uitdagingen voor jullie als school om hier mee aan de slag te gaan. Andere prioriteiten, werkdruk en geen affiniteit met bewegen kunnen een rol spelen. Dus handelen vanuit dat enthousiasme – hou dat vast J - en de urgentie van meer bewegen omzetten in actie, kan een uitdaging zijn!


Wij willen graag meedenken en faciliteren waar mogelijk om hier concreet mee aan de slag te gaan. Zo delen we informatie binnen de vakwerkgroepen en is er een innovatie lab gestart met Fontys en ATO-Scholenkring om bewegend leren een kwaliteitsimpuls te geven. Mooie ontwikkelingen die bijdragen aan meer bewegen met onze kinderen!

Voor nu fijne feestdagen en tot snel!

Contact

Kees Akerboom

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. 06 53 79 78 89

k.akerboom@s-hertogenbosch.nl

Deel dit bericht: