Start schooljaar met bijeenkomst vakdocenten PO

Geplaatst op: 22 september 2022

 

COLUMN Kees Akerboom | Vakdocenten samenbrengen
Het schooljaar is weer gestart! Waar de uitdagingen voor formatie nog vers zijn stonden alle kinderen alweer te trappelen voor de deur. Wat fijn dat ze weer onderwijs mogen ontvangen!

Door het verplichten van 90 minuten bewegingsonderwijs per 1-8-2023 wil het Rijk ervoor zorgen dat in ieder geval 2 x per week les gegeven wordt. Deze verplichting zorgt er nu al voor dat scholen die hier nog niet aan voldoen op zoek zijn naar vakdocenten. Een mooie ontwikkeling! Tegelijkertijd zorgt dit ook voor krapte op de arbeidsmarkt en speelt personeel met bevoegdheid een steeds grotere rol. Bevoegd zijn is namelijk verplicht om goede lessen te verzorgen en aansprakelijkheid af te dekken bij ongevallen.

Maar wat willen we nu eigenlijk bereiken met bewegen op school? Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat we met personele problemen kampen en er ook wordt gewerkt met inhuurkrachten is het lastiger om je bezig te houden met een duidelijke visie op bewegen. Waar willen we als school naartoe op het gebied van bewegen? Wat zijn de voordelen?

Wij willen door het samenbrengen van de vakdocenten bouwen aan een fundament waar jullie als school uiteindelijk op verder kunnen bouwen. Kennis delen. Kwalitatief goed onderwijs geven. Weten wat de leerling nodig heeft (ook buiten de les) staat centraal. Als de vakdocent verder groeit als professional en meegaat met de nieuwe ontwikkelingen zoals bewegend leren, pauze activiteiten en een duurzaam schoolplein, wordt hun meerwaarde steeds groter. We hebben een concept Vakwerkplan gemaakt en gedeeld. Het idee is om dit met elkaar verder te ontwikkelen. Dit zorgt voor een sterke basis op het gebied van lesgeven waarnaast ook genoeg ruimte is om per school eigen inbreng te leveren.

De eerste bijeenkomst is 7 oktober
De vakdocenten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst met Wim van Gelder. Hij gaat de docenten in beweging brengen door “oud vs nieuw” bewegingsonderwijs naast elkaar te zetten en kritische vragen te stellen. Daarnaast brengt hij inspirerende verhalen over bewegend leren, schoolpleinen en andere activiteiten rondom school.

Met een hoop enthousiaste aanmeldingen zijn we klaar voor een mooie aftrap van het professionaliseren van de vakdocenten!
Wil je als directie(lid) ook aansluiten neem dan even contact met mij op op. Je bent van harte welkom. Leuk om te zien waar de docenten mee bezig zijn!

Kees Akerboom, Teamleider Team KIDS 0 -12

Natuurlijk kom ik ook graag langs voor een kennismaking of verkennend gesprek. Neem ook dan contact op met mij.

Contact

Kees Akerboom

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. 06 53 79 78 89

k.akerboom@s-hertogenbosch.nl

Deel dit bericht: