Collega's Team KIDS ook aan de slag bij Expertisepunt van Signum

Geplaatst op: 06 juli 2023

 

Onze Combinatiefunctionarissen Donald van den Oever en Tycho Demmink starten dit jaar als expertleerkrachten binnen het kennisdomein - sport en bewegen - met het optuigen van het Expertisecentrum. Daar gaan zij samenwerken met beleidsmedewerkers vanuit de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SSPOH). Zij vertellen aan de hand van een paar vragen wat deze taak inhoudt en wat alle vakleerkrachten ervan gaan merken.

Wat is eigenlijk een Expertisepunt?

"Het doel van een Expertisepunt is basisscholen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun curriculum (wat leerlingen moeten kennen en kunnen) en/of beleid. Daarnaast bieden wij vanuit het Expertisepunt handvatten voor praktische vragen en het delen en vermeerderen van kennis met collega`s in scholings- en netwerkbijeenkomsten. Een expertisepunt wil daarmee direct positieve impact hebben op het onderwijs aan kinderen. Dit wordt gecoördineerd door één of meerdere expertleerkrachten. De thema's van dit schooljaar blijven komende schooljaar op de agenda staan. De allerbelangrijkste ;)- sport en bewegen - start in het nieuwe schooljaar (2023-2024)."

Dit zijn ze alle kennisdomeinen:

  • Taal-lezen, Rekenen.
  • Hoog- en meer begaafdheid.
  • Digitale geletterdheid en Onderzoeksmatig werken.
  • Onderwijsontwikkeling.
  • Sport en Bewegen.

Wat betekent deze rol vanuit het Expertisepunt voor het bewegingsonderwijs?

"Taken die ingevuld worden zijn onder andere: adviserend en ondersteunend zijn naar scholen en collega`s binnen het desbetreffende kennisdomein op beleid en curriculum vraagstukken vanuit een praktijkgerichte insteek." Tycho vertelt: "Je biedt handvatten op vragen uit de praktijk. Ook geef je, samen met collega`s, vorm aan het opzetten van een netwerk en neemt deel aan externe netwerken. Samen met collega`s organiseer je themabijeenkomsten voor coördinatoren van scholen en/of de expertleerkrachten. Daarnaast ben je sparringpartner voor de ontwikkeling van Signumbeleid in jouw domein van expertise, in ons geval dus sport en bewegen." Donald vult aan: "Ons dagelijks werk als vakleerkracht combineren wij met het werk in het Expertisepunt vanuit onze eigen Signumschool. Dat is de plek waar wij als expert bij uitstek kunnen laten zien hoe wij dagelijks zelf voor impact zorgen. Ook volgen we trainingen en scholing, vakinhoudelijk én op het gebied van advisering. Kortom: we ontwikkelen en verdiepen de expertise voor onszelf, Signum en daarmee uiteindelijk voor het hele bewegingsonderwijs binnen Den Bosch."

Waarom is het goed dat dit gebeurt?

Donald: "Wat wij met ´S-PORT vooral een heel goed signaal vinden is dat voor Signum bewegingsonderwijs nu nog duidelijker meetelt als vak met een eigen kennisdomein! Tien jaar geleden werd daar echt wel anders tegenaan gekeken. Sport en bewegen wordt een steeds belangrijker steunpunt in de school en een belangrijke bouwsteen in de ontwikkeling van kinderen. Dat Signum daar een Expertisepunt voor laat opbouwen, is een gigantische stap naar het verankeren van het belang en de bijdrage van sport en bewegen binnen de ontwikkeling van een kind." Tycho verwoordt het zo: "Eigenlijk wordt nu de deur wagenwijd opengezet om met alle kennis en kunde die er onder vakleerkrachten gewoon is, iedereen omver te blazen. Gewoon door te laten zien wat wij al jarenlang heel erg goed doen! Kinderen beter leren bewegen, ze leren samen bewegen te regelen, zodat ze daarmee een sterke beweegidentiteit ontwikkelen. Op naar een leven lang plezier hebben en behouden in sport en bewegen."


Hoe merkt een vakleerkracht dat in zijn of haar dagelijks werk; is er interactie?

Tycho vertelt enthousiast: "Alle Signum vakleerkrachten gaan intensief met ons samenwerken. In welke vorm precies gaan we de komende periode samen onderzoeken. Ook de overige scholen die nog zoekende zijn in hun visie op bewegingsonderwijs kunnen handvatten krijgen. Komend jaar worden ook stadsbrede studiedagen ingepland. Daar delen we in ieder geval werkwijzen die zich hebben bewezen, al dan niet ‘evidence based practise’. We bieden hulp bij het opstellen van een goed kloppend curriculum. Vragen uit de praktijk van bijvoorbeeld beginnende vakleerkrachten over zaken als: orde houden, leerhulp bieden, differentiatiemogelijkheden, bespreken we samen. Kortom: alles wordt een hoger niveau getild."

Informeren jullie over de voortgang?
Donald: "Zeker, als nieuw Expertisepunt moet je naar buiten treden en laten zien waar aan gewerkt wordt. Hiermee willen we onze meerwaarde dubbel en dwars bewijzen."

Contact

Donald van den Oever

Medewerker Sport en Bewegingsonderwijs, KC De Kameleon Graafseweg

T. 06 52 58 52 60

d.vandenoever@s-hertogenbosch.nl

Tycho Demmink

Medewerker Sport en Bewegingsonderwijs, KC De Kruisboelijn

T. 06 15 90 84 10

t.demmink@s-hertogenbosch.nl

Op naar een leven lang plezier hebben en behouden in sport en bewegen

Deel dit bericht: