Ondernemende sportaanbieders

Een belangrijk deel van het lokale sportaanbod wordt verzorgd door particulier initiatief. Een groeiend aantal sportondernemers is actief in onze stad of wil zich graag vestigen. Samen leveren de sportondernemers een gevarieerd sportaanbod voor een groot aantal inwoners. De groep sportondernemers is zelf ook zeer gedifferentieerd en varieert van internationaal opererende ondernemingen (zoals Basic Fit), tot kleine lokale ondernemers. 

Oog voor belangen sportondernemer

De sportondernemer is in zijn verscheidenheid een onmisbare schakel in het sportaanbod en het lokale sportbeleid. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de belangen van de sportondernemer. Sterker nog het is in het belang van een gezond en vitaal lokaal sportklimaat dat de sportondernemer in onze gemeente voldoende ruimte krijgt om te ondernemen. Daarvoor moet er binnen het gemeentelijk bedrijfshuisvestingsbeleid ruimte en aandacht zijn voor de sportondernemer. Want nieuwe (ondernemende) sportaanbieders vestigen zich graag in onze gemeente. De ruimte hiervoor is echter schaars. Vanuit de groeiende behoefte aan andersoortige sport- en beweegvormen maken we ons sterk voor sport- en leisureondernemers die zich willen vestigen en op zoek zijn naar een locatie. Het heeft de voorkeur om nieuwe initiatieven, daar waar mogelijk, meer te clusteren. Zo kunnen functies en voorzieningen elkaar versterken en wordt het aanbod letterlijk beter zichtbaar en bereikbaar.

'Sportondernemers zijn een onmisbare schakel in het sportaanbod en het lokale sportbeleid; daar hebben we aandacht voor.'