Openbare ruimte 

Er is een groeiende behoefte aan ongebonden of ongeorganiseerd sporten en bewegen. Hiervoor wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt van de openbare ruimte. Denk aan wandelen, fietsen, hardlopen, mountainbiken, maar ook bootcamp, calisthenics of yoga. Het wordt dus steeds belangrijker om bij de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met deze groeiende behoefte. Het gaat niet alleen om het ontwerp, maar ook om het daadwerkelijke gebruik en onderhoud.


Inspirerende ontmoetingsplek

De openbare ruimte moet iedereen uitnodigen en stimuleren om erop uit te gaan, te gaan wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen of ander vorm van sport en bewegen op te pakken. Ook willen we dat de openbare ruimte meer als ontmoetingsplek gaat dienen. Door een goede infrastructuur, een combinatie van voldoende goed onderhouden en passende speel, sport- en beweegvoorzieningen, vaak tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, wordt de openbare ruimte nog meer een plek waar inwoners op eigen initiatief, alleen of samen, in beweging komen. En dat heeft meerwaarde voor de gezondheid, de sociale structuur in een dorp of wijk en het algemeen welbevinden.

Er komt een coördinator

Om de sportieve wensen op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte beter af te stemmen, creëren we een nieuwe functie: Coördinator spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. Door intern en extern verbindingen te leggen, samen te werken en bij ruimtelijke ontwikkelingen al in het beginstadium beweegvriendelijkheid als uitgangspunt te nemen, kunnen we op steeds meer plekken in de openbare ruimte een omgeving creëren die bewust en onbewust uitnodigt om te bewegen, spelen of te ontmoeten. Daarbij houden we rekening met de specifieke behoeften van inwoners.

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te sporten, spelen en bewegen. Deze ruimte moet toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Denk hierbij aan een groene omgeving met goede verlichting, voldoende bankjes en rustpunten, brede paden en stoepen, een watertappunt en veilige oversteekplaatsen.