Opzet Innovatielab werkwijze; meld je school aan voor het ontwerpteam

Opzet Innovatielab werkwijze; meld je aan voor het ontwerpteam

De werkwijze van een ontwerpteam is gebaseerd op ‘design thinking’ oftewel ontwerpgericht denken. Kenmerkend hiervoor is een kort-cyclische, hands-on aanpak, waarbij denken en doen elkaar continu afwisselen. Dit zorgt voor impactvolle en duurzame onderwijsinnovatie en professionalisering.

Het ontwerpteam is gericht op kwalitatief beter buitenonderwijs of bewegend leren door middel van het ontwerpen van innovatief onderwijsmateriaal, leerlijnen, lessen, etc.

Een ontwerpteam komt in een schooljaar acht keer drie uur bij elkaar. Grofweg wordt daarbij onderstaande opzet gebruikt:

1. Verkennen

Kennismaken en oriënteren op vraagstuk

2. Verdiepen

Verdiepen van vraagstuk en kennis vergaren

3. Focus bepalen

Vraagstuk vaststellen en ontwerpcriteria formuleren

4. Ontwerpen bedenken

Mogelijke opties voor oplossingen genereren

5. Prototypes maken

Ontwerpen van tools, leerlijnen, lessen, voorbeelden, etc.

6. Experimenteren

Testen van de prototypes

7. Evalueren

Bijstellen prototypes en aanbevelingen formuleren

8. Reflecteren

Terugblikken en vooruitblikken

Het ontwerpteam wordt begeleid door twee experts die zowel inhoudelijke input leveren als het ontwerpproces begeleiden. In sommige situaties is het mogelijk stagiaires van de Pabo en Sportkunde (adventure educatie) te betrekken bij het ontwerpteam. Deze studenten bieden naast extra handen op school ook inspirerende praktijkvoorbeelden voor buiten spelen, leren en bewegen.

Investering scholen; dit vragen wij
We zijn op zoek naar tien scholen die vanaf september willen plaatsnemen in het ontwerpteam bewegend leren of buiten bewegen. Per team zijn vijf scholen welkom met twee afgevaardigden per school. Een combinatie van docent en vakdocent is wenselijk.

  • 2 afgevaardigden per school
  • 500 euro opleidingsbudget en 40 uur per persoon
  • Ruimte binnen het leerplan
  • om te “experimenteren”

Zet het op de agenda en meld je school vast aan
Ben jij enthousiast over deze onderwerpen en leeft het binnen school? Wordt er al nagedacht over hoe bewegingsonderwijs toe te voegen in de visie? Wil je samen met andere docenten onder deskundige begeleiding een laagdrempelig, breed gedragen product ontwikkelen dat past binnen het leerplan? Er zijn al een aantal toezeggingen binnen.

Neem contact op om jouw school vast in te schrijven. Mail of bel Roel Adams.

Contact

Roel Adams

Medewerker Sport en Bewegingsonderwijs

T. 06 52 58 74 90

r.adams@s-hertogenbosch.nl