School in Beeld: Manon Theeuwen van Basisschool Nour


Kun je aangeven wat jullie allemaal al aan sport-en-bewegen en gezondheid op school doen?

"Wij geven twee keer 45 minuten gymles per week aan alle groepen, ook aan de groepen 1 en 2. De lessen worden allemaal gegeven door een combinatiefunctionaris in de gymzaal. We zijn de derde gymles aan het opzetten door middel van de NPO gelden in samenwerking met sportaanbieders. Het uitgangspunt van deze derde gymles is: het stimuleren van de sociaal/emotionele ontwikkeling en de groepsdynamiek. Daar ligt voor veel leerlingen nog een uitdaging.

Buiten schooltijd bieden we in de wijk West verschillende activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen.

Wat betreft gezondheid werken we samen met de organisatie Gezonde School en zijn we een Gezonde School. Denk hierbij aan water drinken, schoolfruit maar ook de Vreedzame school is een onderdeel.

Ook zijn alle leerkrachten geschoold in Bodymap. Bodymap is een fantastische methode om mee te werken. Het is gericht op de reflexintegratie wat onderdeel is van de basis motorische ontwikkeling. Samen met Sportkunde studenten helpen we kleuters in het automatiseren van nog aanwezige primitieve reflexen en we hebben een interne therapeut die door middel van beweging en Bodymap de kinderen vooruithelpt. Want heel vaak ligt de oorzaak van problemen, waardoor kinderen niet tot leren komen, in de motoriek. Door te werken aan de reflexintegratie en motoriek zijn al zulke mooie resultaten behaald!"


Heb je een top drie van goede ontwikkelingen & activiteiten die je een andere school zeker zou aanraden?

Met stip op nummer een: "Bodymap! Het geeft zoveel inzichten, handvatten en goede resultaten. Als je ziet hoe een kind dat ver onder de norm scoorde ineens boven de norm gaat scoren, doordat het kind motorisch sterker wordt dan is dat bizar mooi om mee te maken. We zien regelmatig kinderen waarbij de linker en rechterkant nog niet goed kunnen samenwerken (we spreken dan van niet goed gelateraliseerd), maar er wel van ze verwacht wordt dat ze gaan lezen. Wanneer dat bij kinderen het geval is, wordt lezen erg lastig wordt. Dit is een klein voorbeeld waarbij we Bodymap in kunnen zetten om het kind te helpen."

Op twee: "Een schoolplein dat groen is, veel speelmogelijkheden biedt en ruimte heeft voor bewegend leren. Momenteel werken wij samen met de Kruisboelijn aan een nieuw schoolplein."

Op drie: "Op alle scholen twee gymlessen per week, gegeven door een vakleerkracht. Het liefst drie gymlessen."

Als je nog één iets zou kunnen ontwikkelen op school op het gebied van sport-bewegen-gezondheid, wat zou dat zijn?

"Het nieuwe, groene, uitdagende nieuwe schoolplein. Dit is in ontwikkeling. En een ultieme droom is toch wel een school waarin binnen en buiten bewogen mag worden in plaats van een gebouw dat ingericht is op lesgeven aan tafels en stoelen en stil lopen op de gang."

Zou jij kiezen voor elke dag 45 minuten gymles op school? Waarom wel of waarom niet?

"Dat zou fantastisch zijn, maar praktisch wellicht lastig gezien de tijd die verloren gaat aan lopen en omkleden. Twee tot drie gymlessen per week vind ik wel nodig! Aangevuld met veel buiten spelen op een uitdagend schoolplein in een natuurlijke omgeving en korte beweegmomenten om het half uur in de klas. Al is het maar even staan, tien rondjes draaien om het evenwichtsorgaan te prikkelen en daarna weer verder met werken."

Met welke quote wil jij anderen inspireren?

"Geef bewegen prioriteit en zie wat er gebeurt met de resultaten van vakken die nu bovenaan staan."

Contact

Manon Theeuwen

Combinatiefunctionaris bij BS Nour en Bodymap coach KDV

T. 06 52 58 52 62

m.theeuwen@s-hertogenbosch.nl