Sociale contacten

We willen dat meer inwoners met een verhoogde kans op sociale eenzaamheid worden verleid om samen met anderen regelmatig te bewegen. Door deel te nemen aan sport- of beweegactiviteiten, of daarbij als vrijwilliger actief te zijn, worden sociale contacten opgebouwd en dat vermindert gevoelens van eenzaamheid. Bovendien draagt regelmatige lichaamsbeweging bij aan het verbeteren van het algemene welzijn en zelfvertrouwen.

Meer dan alleen uit isolement halen

Welzijns- en zorgorganisaties die deze groep inwoners als doelgroep hebben, ondersteunen we om in de toekomst meer sport- en beweegactiviteiten aan te bieden. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Niet alleen halen we inwoners uit hun isolement, maar we bieden ze ook een omgeving waarin een gezonde en actieve leefstijl gestimuleerd wordt.

Ook verenigingen en sportaanbieders spelen een rol

Naast zorg- en welzijnsorganisaties kunnen ook sportverenigingen en sportaanbieders zich actief richten op deze groep inwoners. Wij helpen sportaanbieders om activiteiten te ontwikkelen gericht op deze doelgroep. Niet alleen om samen wekelijks te bewegen, maar ook om ze uit te nodigen om incidenteel of structureel vrijwilligerswerk te verrichten voor de club.

'We bieden ondersteuning aan organisaties en clubs die helpen om mensen via sport uit hun isolement te halen.'