Toolkit Week van Respect

Sinds 2006 organiseert de Respect Foundation de jaarlijkse nationale bewustwordingscampagne Week van Respect. In totaal bereikten ze al 3.3 miljoen jongeren!

Zij werk(t)en samen met 40+ gemeenten, duizenden gastsprekers, vele partners (maatschappelijke organisaties, financiers en sportbonden), duizenden scholen/klassen (po, sbo, vo, vso, mbo), sportclubs en jongerenwerkers in heel Nederland.

Gemeente 's-Hertogenbosch doet ook mee.
Dit zijn uitnodigingen voor verschillende werkvelden:

Voorbeeld uitnodigingen