Urban Sports

’s-Hertogenbosch geeft ruimte aan ‘urban’. Een mooie slogan, maar wat betekent dit voor het lokale sportbeleid? Urban is een verzamelnaam voor een groot aantal sportieve en culturele activiteiten die zowel in de openbare ruimte als indoor plaatsvinden. De urban sports zijn divers, ontwikkelen zich snel en enkele onderdelen zijn al olympisch. De urban scene wordt gekenmerkt door vrijheid, passie, sociaal ondernemerschap en eigenheid. De ‘do it yourself, but together’ mentaliteit zorgt voor verbinding en gezamenlijke verantwoordelijkheid, die koesteren en ondersteunen we. 

Urban zorgt voor meer diversiteit

De urban-sporten verbreden het sport- en beweegaanbod in onze stad en bereiken een grote groep (voornamelijk jongeren) die zich vaak niet thuis voelen bij de ‘reguliere’ sporten. Op dit moment wordt in de Kaaihallen de laatste hand gelegd aan de skatehal (World Skate Center). Door het college is de ambitie uitgesproken om in de Bossche Stadsdelta een urban verzamelgebouw te realiseren. Daarin moeten, naast de skatehal, ook andere sportieve, culturele, maatschappelijke, muzikale aspecten van de urban lifestyle gaan landen. De ruimtelijke, inhoudelijke en financiële kaders voor deze ambitie zijn nog niet vastgelegd en worden meegenomen in het traject van de Bossche stadsdelta.

'De urban-sporten verbreden het sport- en beweegaanbod en bereiken een grote groep die zich vaak niet thuis voelt bij de ‘reguliere’ sporten.'