Vindbaar en toegankelijk

Wij zorgen ervoor dat het lokale sport- en beweegaanbod voor iedereen gemakkelijk te vinden is: inwoners moeten gemakkelijk en zelfstandig (online) op één platform alle informatie kunnen vinden. Daarnaast moeten er snelle en gemakkelijke routes zijn om, via professionals uit de sport zelf, maar ook uit het onderwijs, de zorg, het welzijnswerk en andere maatschappelijke organisaties, bij een passend sport- en beweegaanbod in de buurt terecht te komen. Vervolgens moet de ontvangst goed zijn, zodat de kans op een succesvolle match zo groot mogelijk is.

Stevige sociale structuur

We werken daarom aan een versteviging van de sociale structuur in wijken en dorpen door stevige lokale netwerken en koppelingen tussen het zorgdomein, sociaal domein en sport- en beweegaanbieders.  Deze organisaties moeten elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Zo min mogelijk drempels

Ook laagdrempelige toegang tot sportaccommodaties, gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte en andere elementen van toegankelijkheid zijn van belang om de drempel om te gaan sporten en bewegen zo laag mogelijk te maken.  Als de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt goed in beeld zijn, kunnen inwoners ook sneller en beter een activiteit vinden die bij hen past.

'Het lokale sport- en beweegaanbod is voor iedereen gemakkelijk te vinden via dit platform 'S-PORT.'