Benutten van talent & (top)sportevenementen

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om talent op het gebied van sport en/of bewegen zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dat het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat kan met sportfaciliteiten op topniveau. Zo kunnen topsporters van de toekomst hun sportieve loopbaan starten in onze gemeente. En dat is mooi, want met topsport kunnen we onze inwoners inspireren en stimuleren om zelf ook in beweging te komen. Daarom organiseren we ook kleinere en grootschalige topsportevenementen. Zo zetten we onszelf op de kaart als gemeente waar sport en bewegen in het algemeen, maar zeker ook talent en topsport de ruimte krijgen.

Hier zetten we op in als het gaat om 'talent & topsport':

Sport- en beweegvisie wielrenner

'Topsport stimuleert en inspireert inwoners om zelf in beweging te komen.'