Buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen 

De gemeente 's-Hertogenbosch ging in 2007 als een van de eerste gemeenten met combinatiefunctionarissen aan de slag. Inmiddels zijn deze functionarissen niet meer weg te denken op scholen, in de wijken en bij sportaanbieders. Wat zij doen? Zij zetten activiteiten op voor verschillende doelgroepen, leggen verbindingen met het onderwijs, de zorg, welzijnsinstellingen of het bedrijfsleven.

Buurtsportcoach nodig bij uitvoering van je maatschappelijke rol?

Een groot deel van de combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches) werkt vanuit de gemeente. De inzet van deze functies wordt ook de komende jaren, op basis van de rijksregeling Brede SPUK 2023-2026, gecontinueerd. Hun inzet wordt in de regeling nog iets breder: om het bereik en effect van deze inzet te vergroten kunnen ook partners in de stad (zoals verenigingen, stichtingen of zorginstellingen) subsidie aanvragen voor een tijdelijke inzet van een dergelijke functionaris. Dit kan organisaties helpen bij de uitvoering van hun maatschappelijke rol en wordt het bereik en de effecten hiervan nog verder in de gemeente uitgebreid.

Lees hier meer informatie over onze buurtsportcoaches.

'Onze buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen leggen verbindingen met het onderwijs, de zorg, welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.'