Coaching in het coachen

Door Rinske Preijde

De afgelopen maanden ging MHC Rosmalen aan de slag met het meer pedagogisch en didactisch onderleggen van de jeugdtrainers. Zo willen zij hun trainers meer bagage meegeven, zodat zij zelfverzekerder voor de groep kunnen staan en hierdoor ook met meer plezier.

De Trainers Academy

Samen met de technisch coördinatoren en het bestuur ging de club op zoek naar een gepaste leerlijn voor de jeugdtrainers. De Trainers Academy MHC Rosmalen zag hiermee het levenslicht. MHC Rosmalen richt zich met de Academy op drie onderdelen van het trainerschap: de techniek, de didaktiek en de pedagogiek.

  1. Techniek: hoe zorg ik er als trainer voor dat de techniek aangeleerd en verbeterd wordt.
  2. Didaktiek: hoe zorg ik er als trainer voor dat hetgeen geleerd wordt op de juiste manier wordt overgebracht.
  3. Pedagogiek: hoe zorg ik er als trainer voor dat er veiligheid, vertrouwen en plezier is.
Drie onderdelen van het trainerschap


Bij de jongste jeugdtrainers werd de inhoud van de eerste trainersbijeenkomst bepaald middels een zelfscan. Hoe dat in z’n werk ging? Via een online tool vulden de trainers een zelfscan in. Met deze zelfscan beoordeelden ze hun eigen vaardigheden naar eigen inzien. Ook was er ruimte om aan te geven op welke vlakken ze vaardigheden wilden verbeteren. Alle scans bij elkaar gaven zo een mooi beeld van waar deze MHC trainers mee aan de slag wilden gaan om zichzelf als trainers nog beter te ontwikkelen.

De eerste trainersbijeenkomst werd gegeven door de technisch coördinatoren van de club. De rode draad werd gevormd door de vier inzichten over trainerschap:

  • Structureren
  • Stimuleren
  • Individueel aandacht geven
  • Regie overdragen

Verdeeld over twee avonden hebben 45 trainers van de jongste jeugd de eerste trainersbijeenkomst bijgewoond. Er werd verteld over de Trainers Academy en over hoe de vier inzichten over trainerschap toegepast kunnen worden. Na het plenaire deel werden in kleine groepjes onderling tips & tricks uitgewisseld.

In februari zal de tweede bijeenkomst plaatsvinden. Na deze bijeenkomst vult de groep voor de tweede keer de zelfscan in. Dit geeft dan een mooi inzicht in de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden.

Meer interventies

Door MHC Rosmalen worden vanuit de Trainers Academy naast de bovengenoemde trainersbijeenkomsten ook nog andere interventies ingezet voor de overige jeugdtrainers. Zo zijn zij voor de trainers O12-O14 jaar een pilot gestart: ‘Heppie op de club’. Deze interventie is ontworpen door stichting Het Vergeten Kind. Mocht je hierover meer informatie willen, kun je contact opnemen met de club. Voor de jeugdtrainers O16-O18 jaar organiseert MHC Rosmalen een cursus ‘themagericht coachen van pubers’. Deze wordt aangeboden via de servicelijst van het Sportakkoord. Op deze manier wordt aan alle jeugdtrainers van de club een passend aanbod gegeven om de leerlijn op pedagogisch en didactisch gebied te versterken.

Meer zelfvertrouwen en meer plezier

De club hoopt dat de diverse bijeenkomsten ervoor zorgen dat de jeugdtrainers zich meer bekwaam voelen. De aanpak van MHC Rosmalen is een voorbeeld van hoe je als vereniging aan de slag kunt gaan met het meer pedagogisch en didactisch onderleggen van trainers om het zelfvertrouwen en plezier in training geven te verhogen. Uiteraard zijn er ook andere manieren. Ik kan je hierbij helpen! Wil je dus aan de slag met dit thema? Neem contact met me op. Ik kan fungeren als sparringpartner als je al in een traject zit, maar ook meekijken met wat jouw club nodig heeft om dit traject te starten.

Terug naar pagina Jongerenproof vereniging