Jongerenproof vereniging

De sportwereld, het verenigingsleven en de interesses van jongeren in sport zijn aan het veranderen. Is jouw sportvereniging jongerenproof? Om meer inzicht te krijgen in de motieven en behoeften van jongeren op het gebied van sporten in het algemeen én sporten bij een sportvereniging in het bijzonder hebben wij onderzoek gedaan.

In de infographic geven we de belangrijkste resultaten weer.

Infographic Jongerenonderzoek JPG online publicatie

De meeste jongeren doen aan sport om fit en gezond te blijven

Jongeren hebben verschillende redenen om te sporten in hun vrije tijd. Veruit de meeste respondenten (81%) sporten om fit en gezond te zijn en te blijven. Gevolgd door het sportplezier omdat ze het leuk vinden (44%), de opbouw van conditie, kracht of lenigheid (36%) en sporten voor ontspanning en als uitlaatklep voor het dagelijks leven (30%).

De gezelligheid, de sociale contacten en het team het leukst aan sportverenigingen

De respondenten die lid zijn van een sportvereniging vinden de gezelligheid, de sociale contacten en het team/groepsgevoel het leukst aan (sporten bij) hun sportvereniging. Het minst leuk vinden zij de kosten/contributie, de communicatie en het ervaren van ongelijke situaties zoals “er wordt vooral in selectieteams geïnvesteerd”. De respondenten zijn over het algemeen tevreden over hun sportverenging. Ze geven hun sportvereniging gemiddeld een 8,0 als rapportcijfer. Niemand geeft de eigen sportvereniging een onvoldoende.

De meeste sportuitval is in de puberteit en bij jongvolwassenen

Veel respondenten zijn gestopt met sporten bij een vereniging toen ze vijftien of zestien jaar waren. De puberteit en middelbare school zorgen mogelijk voor andere bezigheden en motieven. Denk aan huiswerk maken en een bijbaan hebben. Een andere piek is te zien bij achttien jaar. Een drukke levensfase waarin carrière (opleiding en werk) en zelfstandig(er) wonen wellicht belangrijker worden. Maar ook andere redenen spelen mee, zoals: het team is niet meer leuk, de tijden komen niet (meer) goed uit of een blessure/gezondheidsreden.

De meeste voorkeur voor flexibele tijden, sporten op muziek en een sportpas

Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe minder kans er is dat een jongere besluit om te stoppen met sporten bij een sportvereniging. Aan het jongerenpanel zijn verschillende ideeën voorgelegd om het sporten bij een/hun sportvereniging aantrekkelijk(er) te maken. Flexibele tijden, sporten op muziek en een sportpas spreken de jongeren het meest aan. Gevolgd door een multisportvereniging en een flexibel lidmaatschap. Maar ook jongeren laten meedenken en meebeslissen over zaken die hen aangaan vinden zij belangrijk.

Bijna twee derde van de jongeren wordt het liefst via e-mail geïnformeerd

Aan de jongeren is gevraagd op welke manier zij het liefst geïnformeerd willen worden over sportactiviteiten, hun sport en/of sportclub. 65% van de respondenten wil het liefst via e-mail geïnformeerd worden. 45% heeft de voorkeur voor Instagram, 28% voor Facebook en 23% voor WhatsApp.

Terug naar overzicht

Good practises


Dec. 2022: MHC Rosmalen startte met het meer pedagogisch en didactisch onderleggen van hun jeugdtrainers. Lees er alles over!