Column Team Verenigingen: Bosch Sportakkoord II

Door Evy Pappot

De afgelopen periode hebben mijn collega’s al meerdere columns geschreven en boeiende thema’s aangestipt. Deze maand is het mijn beurt om een column te schrijven en jullie mee te nemen. Super leuk, want de afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de herijking van het lokaal Sportakkoord en dit proces en welke kansen en mogelijkheden dit voor de sportvereniging biedt deel ik graag met jullie! Lees je mee?

Wat houdt een lokaal Sportakkoord in?

Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken met uiteindelijke doel de krachten te bundelen en de sport- en beweegsector te versterken. Het nieuwe lokaal Sportakkoord bestaat uit één of meerdere van de onderstaande zes thema’s:

 • Inclusie en diversiteit
 • Sociaal veilige sport
 • Vitale sportaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport

Elke gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid om te besteden aan de uitvoering van het lokaal Sportakkoord. Als bijv. sportaanbieder kun je invloed hebben op de invulling van het lokale Sportakkoord. Wanneer jouw plannen bijdragen aan de gestelde doelen kun je mogelijk gebruik maken van de beschikbare middelen.

Sportakkoord II

Sinds 1 april 2023 is Sportakkoord II van start. In dit vernieuwde Sportakkoord bouwen we voor op de ervaringen die we hebben opgedaan met Sportakkoord I.

De sport- en beweegsector staan voor nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Ze komen voort uit de veranderde maatschappelijke tijdsgeest. De sector moet hierin mee met een nieuwe aanpak en het Sportakkoord speelt hierop in.

Enkele uitdagingen en kansen:

 • Het sportaanbod bij sportaanbieders sluit (te vaak) onvoldoende aan op de veranderende behoefte van de sport op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid;
 • De ondersteuning en dienstverlening aan de sportaanbieders is erg versnipperd;
 • De uitstroom bij sportclubs in bepaalde groepen zoals 12- tot 18-jarigen is te hoog;
 • Sport en sportief bewegen zit te weinig in gedrag en routine van alle inwoners van Nederland;
 • Als we als samenleving doorgaan op de huidige voet, is in 2040 één op de drie Nederlanders chronisch ziek.

Tot 30 juni had iedere gemeente de tijd om het lokale Sportakkoord te herijken en vernieuwen. En daar zijn wij als gemeente ’s-Hertogenbosch de afgelopen maanden druk mee bezig geweest.

Als eerste stap is er een (deels) nieuwe kerngroep gevormd, bestaande uit: Ankie de Laat (ATO-scholenkring), Govert Weinberg (Sportalliantie RNVE), Fleur van de Laar (Fiore Projecten, T.V. De Pettelaer, Mark Brants (MHC Rosmalen), Michiel van Rijn van Alkemade (More2Win), Jan Bellemakers (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Evy Pappot (gemeente ’s-Hertogenbosch).

Vervolgens zijn met de kerngroep twee bijeenkomsten geweest om het Sportakkoord I te evalueren en vooruit te kijken naar Sportakkoord II. Conclusie we kiezen voor meer focus en zetten voor het jaar 2023 – 2024 in op twee thema’s en vijf opgaven.

 1. Iedereen voelt zich welkom (Inclusie en diversiteit)

  - Vergroting sociale toegankelijkheid
  - Effectievere toeleiding van inactieve mensen in de sport

 2. De sportiefste jeugd (Vaardig in bewegen)

  - Meer aandacht voor beweging bij de jongste jeugd
  - Meer inzet op motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen bij kinderen
  - Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren

Welke kansen en mogelijkheden zijn er voor jouw vereniging?

Om deze ambities waar te maken is er voor de gemeente ’s-Hertogenbosch in de periode 2023 – 2026 jaarlijks €96.000 euro beschikbaar. Per opgaven is dit €12.000,- tot €29.000,-. Het Sportakkoord biedt voor verenigingen nu de kans om te experimenteren. Ik hoor je denken, hoe dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan de doelgroep: jongeren. Het is een feit dat steeds meer jongeren afhaken bij hun sportvereniging. Maar hoe ga je daarmee om? Een manier is bijvoorbeeld het inzetten van esports om jeugdleden met elkaar en met de club te verbinden, nieuw aanbod te creëren etc. en het Sportakkoord biedt de mogelijkheid en financiële middelen om met bovengenoemde opgaven aan de slag te gaan en te experimenten.

De komende periode roepen we o.a. sportverenigingen uit de gemeente ’s-Hertogenbosch op, voor wie wil/kan, om een bijdrage te leveren. In september worden vervolgens de geïnteresseerden per opgaven bij elkaar gebracht om hiermee diepgang in de uitwerking te creëren, samenwerking tussen partners op te zetten en vervolgens aan de slag te gaan.

Hopelijk heb ik je nieuwsgierig gemaakt naar het Sportakkoord, want ook voor jouw vereniging kan het Sportakkoord iets betekenen. Ik hoop je in september bij één van de bijeenkomsten te zien, want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! Laat je horen en meld je aan via dit formulier.

Heb ik je nog niet 100% overtuigd? Maar ben je toch wel een beetje nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met mij op!

Naar Bosch Sportakkoord pagina

Contact

Evy Pappot

Coördinator Sport & Preventie / Coördinator Positief Sportklimaat

T. (073) 615 55 85

e.pappot@s-hertogenbosch.nl

Terug naar Nieuwsbrief en artikelen