School in Beeld: Roel Adams van Basisschool LW Beekman

Kun je aangeven wat jullie allemaal al aan sport-en-bewegen en gezondheid op school doen?

Bij ons op school zijn er twee vakleerkrachten die samen de gymlessen verzorgen. Alle 12 klassen hebben sowieso een per week gymles van een vakleerkracht gymnastiek. De ene helft van het schooljaar hebben zes groepen de tweede gymles van de vakleerkracht en de andere helft van het schooljaar de andere zes groepen. Dus omgerekend eigenlijk 1,5 gymles per week. En bij de kleuterklassen gaan de groepsleerkrachten gemiddeld drie keer per week gymmen in het speellokaal.

Onze school doet verder mee met de Bossche Gezondheidsweek, het project Citytrainer Junior, het bewegend leren in de klassen en aan de verschillende door ´S-PORT georganiseerde sportevenementen in de wijk en in de stad.

Heb je een top drie van goede ontwikkelingen & activiteiten die je een andere school zeker zou aanraden?

  • Bodymap integreren op school en in samenwerking met het kinderdagverblijf dit ook een vast onderdeel maken van het programma bij de kinderopvang. Bodymap richt zich vooral op de versterking van de natuurlijke ontwikkeling van kinderen waarbij het ervaren met het licham een vereiste is om de ontwikkeling te stimuleren.
  • Citytrainer Junior cursus voor leerlingen uit groep 7 en 8 waarbij zij training krijgen om sportieve en creatieve activiteiten te begeleiden.
  • Meedoen met de door ´S-PORT georganiseerde sportactiviteiten in de wijk en stad. Zorg ervoor dat jouw school een enthousiaste sportcoördinator heeft en dat hij/zij een goed en kort lijntje heeft met een medewerker ´S-PORT.

Als je nog één iets zou kunnen ontwikkelen op school op het gebied van sport-bewegen-gezondheid, wat zou dat zijn?

Bewegend leren een vast en logisch onderdeel van het lesprogramma maken. Bewegend leren is het combineren van bewegen en leren. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Een win-win-situatie want stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs. Met bewegend leren kan je daar verandering inbrengen. Er zijn tal van goede voorbeelden en materialen beschikbaar die bewegend leren eenvoudig kunnen stimuleren.

Zou jij kiezen voor elke dag 45 minuten gymles op school? Waarom wel of waarom niet?

Wat mij betreft hoeft dit niet perse elke dag gymles te zijn. Maar absoluut wel elke dag bewegen! Met minimaal 2 keer per week een gymles door een vakleerkracht plus op de andere dagen beweegaanbod voor alle groepen. Dit is zeker haalbaar en enorm zinvol.

Tot slot : met welke quote, oneliner of statement zou jij anderen willen inspireren?

"Als het belang en de meerwaarde van bewegen door iedereen wordt begrepen en gedragen, zorgt dat absoluut voor een meerwaarde in de ontwikkeling van het kind!"

Contact

Roel Adams

Medewerker Sport en Bewegingsonderwijs

T. 06 52 58 74 90

r.adams@s-hertogenbosch.nl