Basisonderwijs


Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met vele partners binnen ’S-PORT aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen. Ook op de basisscholen willen we zoveel mogelijk kinderen (en hun ouders, verzorgers) laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Doen we het goed dan beweegt ieder kind iedere dag minimaal één uur!

Basisscholen en kindcentra zijn belangrijke partners. Daar wordt bewegingsonderwijs (de gymlessen) gegeven; het is voor ons het werkveld waar wij kinderen en hun ouders, verzorgers stimuleren voldoende te bewegen.
Voor snelle goede communicatie met de scholen en kindcentra vragen wij jaarlijks schoolgegevens op.

Bewegingsonderwijs

Belangrijke informatie COVID-19

Onze inzet is gericht op twee pijlers

  • ´S-PORT en gezondheid Bewustwording van een gezonde leefstijl staat centraal door het verbinden van het thema gezondheid binnen het bewegingsonderwijs en sportstimulering activiteiten voor kinderen. Kijk bij het project Samen gezond.


Met ´S-PORT zijn wij zichtbaar actief op het basisonderwijs!

Bekijk het filmpje hieronder.

Contact

Peter Kool

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. (073) 615 97 27

p.kool@s-hertogenbosch.nl

Sportkaarten 2019-2020


De ´S-PORTkaart geeft een overzicht van de activiteiten en de medewerkers van ´S-PORT per wijk. Ook het aanbod van verenigingen staat op deze kaart.