Basisonderwijs


Gemeente ’s-Hertogenbosch werkt samen met vele partners binnen ’S-PORT aan een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen. Ook op de basisscholen willen we zoveel mogelijk kinderen boeien met sport en bewegen. Doen we het goed dan beweegt ieder kind iedere dag minimaal één uur!

Scholen en Kindcentra zijn een belangrijke partner. Daar wordt bewegingsonderwijs (de gymlessen) gegeven en is voor ons een werkveld waar wij kinderen en hun ouders stimuleren voldoende te bewegen.
Voor snelle goede communicatie vragen wij jaarlijks schoolgegevens op.

Bewegingsonderwijs

Twee pijlers

  • ´S-PORT en gezondheid Bewustwording van een gezonde leefstijl staat centraal door het verbinden van het thema gezondheid binnen het bewegingsonderwijs en sportstimulering activiteiten voor kinderen. Kijk bij het project Samen gezond.


Met ´S-PORT zijn wij zichtbaar actief op het basis onderwijs!

Bekijk het filmpje hieronder.

Contact

Peter Kool

Teamleider Sport en Bewegen Kids

T. (073) 615 97 27

p.kool@s-hertogenbosch.nl

Sportkaarten 2019-2020


De ´S-PORTkaart geeft een overzicht van de activiteiten en de medewerkers van ´S-PORT per wijk. Ook het aanbod van verenigingen staat op deze kaart.