Terugblik Bosch Sportakkoord 2022

2022 was het derde en officiële laatste jaar van het Bosch Sportakkoord. En ook in dit jaar zijn er weer onwijs gave dingen neergezet om de ambities uit het Bosch Sportakkoord te verwezenlijken. Tijd om terug te kijken…

  • Op 16 februari 2022 was er een geslaagd netwerkevent. Ongeveer 65 partners kwamen samen om hun ervaringen te delen en toekomstige plannen te bespreken.
  • Op 1 december 2022 telt het Bosch Sportakkoord 94 partners.
  • In 2022 zijn er 17 aanvragen ingediend waarvan 16 goedgekeurd.
  • Een bedrag van €65.000,- is verdeeld onder deze 16 partners.

Een aantal voorbeelden van toffe initiatieven zijn:

  • Volleybalvereniging gaat in samenwerking met Uniek Sporten nieuw aanbod creëren in de vorm van zitvolleybal.
  • Switch to Move gaat in samenwerking met Van Neynsel bewegen op muziek opzetten voor kwetsbare ouderen met dementie.
  • Scheidsrechtersvereniging COVS gaat in samenwerking met tien Bossche voetbalverenigingen zowel de clubscheidsrechters als KNVB-scheidsrechters ondersteunen en ontwikkelen. Op tactisch en technisch niveau.
  • OJC Rosmalen gaat o.a. in samenwerking met BSO ’t Goudvisje en PowerUp073 een game wall creëren en nieuwe sportactiviteiten aanbieden.

Daarnaast is het goed om te zien dat meerdere clubs en vrijwilligers gebruik hebben gemaakt van de servicelijst. Gedurende het jaar zijn er diverse trainingen aangeboden rondom verschillende thema’s zoals het creëren van een Positief Sportklimaat, het verbeteren van het technisch kader, trainers pedagogisch en didactisch opleiden etc. Hier is dus actief gebruik van gemaakt!

Kortom, veel ontwikkelingen en inzet. Goed om te zien dat de clubs uit de gemeente 's-Hertogenbosch betrokken zijn en gebruik maken van het Sportakkoord. In 2023 wordt het Bosch Sportakkoord voortgezet. Hoe de precieze vorm eruit komt te zien, is momenteel nog niet bekend. Zodra we daar meer informatie over hebben, informeren we jullie hierover via onze kanalen.

Mede namens de Stuurgroep, Fleur van de Laar, Ramon de Haas en Ankie de Laat

Fijne feestdagen en tot in 2023!

Contact

Evy Pappot

Coördinator Sport & Preventie / Coördinator Positief Sportklimaat

T. (073) 615 55 85

e.pappot@s-hertogenbosch.nl

Terug naar Bosch Sportakkoord pagina