Een leven lang bewegen en sporten

Hoe jong of oud je ook bent, sport en/of bewegen is goed voor je. Daarom moedigen we inwoners van alle leeftijden aan om in beweging te komen én te blijven. Van jongs af aan! Bewegen staat aan de basis van de ontwikkeling van kinderen. Je kunt er dus niet vroeg genoeg mee beginnen. Ook helpen we inwoners om passende sport- en/of beweegactiviteiten te vinden. Bovendien vindt iemand van 18 andere dingen leuk dan iemand van 75. Soms ligt de uitvoering bij de gemeente zelf, maar veel vaker bij één van onze partners. En zo zien we dit het liefst. Aan een leven lang sport en bewegen draagt iedereen een steentje bij.

Zo zorgen we voor 'een leven lang bewegen':

Sport- & beweegvisie yoga

'We moedigen inwoners van alle leeftijden aan om in beweging te komen én te blijven.'