Samen op weg naar meer professionalisering en betere clubondersteuning

Door Robert Barclay

Vorige maand stond voor ons voor een belangrijk deel in het teken van de ‘doorstart’ van het Bosch Sportakkoord. Dit lokaal akkoord is een voortvloeisel uit het Nationaal Sportakkoord dat is opgesteld door het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Sportakkoord II heeft als doel om de Nederlandse sport te versterken.

Dit staat er in het Nationaal Sportakkoord

In het Nationaal Sportakkoord is onder andere opgenomen: ‘De sport en sportcultuur staan voor nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd kansen. Ze komen voort uit de veranderde maatschappelijke tijdsgeest. De sector moet hierin mee met een nieuwe aanpak; het Sportakkoord speelt hierop in. Eén van de belangrijkste uitdagingen is dat het sportaanbod bij sportaanbieders (te vaak) onvoldoende aansluit op de veranderende behoefte van de sport op zowel kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid.’

Nederland kent een unieke verenigingsstructuur waar we als land ook terecht trots op zijn. Maar ontegenzeggelijk zijn er door maatschappelijke ontwikkelingen ook steeds meer uitdagingen voor het verenigingsleven. Het hierboven geschetste probleem herkennen we ook in ’s-Hertogenbosch.

Meer professionals én meer ondersteuning graag

In het Sportakkoord worden twee voorname oplossingsrichtingen aangegeven voor dit probleem:

  1. Professionalisering van sportverenigingen
  2. Betere clubondersteuning

Onder professionalisering wordt verstaan: de inzet van betaalde professionals op spilfuncties om de club te versterken én het opleiden en faciliteren van vrijwilligers zodat zij hun taak beter kunnen verrichten.

Op het gebied van verenigingsondersteuning is vastgesteld dat veel verenigingen door de bomen het bos niet meer zien. Er wordt gesproken over een ‘ondersteuningsjungle’. Verenigingen krijgen allerlei vormen van ondersteuning aangeboden door diverse partijen. Natuurlijk is het fijn dat er veel ondersteuning beschikbaar is, maar een betere onderlinge afstemming tussen de diverse ondersteunende partijen is zeer wenselijk. Ook dit is in ’s-Hertogenbosch herkenbaar.

Subsidie Combinatiefuncties

Op het gebied van professionalisering zijn er twee relevante zaken te melden. Door een verbreding van de Subsidieregeling Combinatiefuncties is het vanaf 2024 mogelijk om 40% van de loonkosten van bepaalde professionals gesubsidieerd te krijgen. Het gaat om de functies Verenigingsmanager, Clubkadercoach en Sportparkmanager. Deze subsidie wordt omstreeks 1 december opengezet voor aanvragen.

Honderd services aan te vragen!

Via het Sportakkoord zijn er ruim honderd verschillende ‘services’ aan te vragen. Dit zijn workshops, cursussen en bijeenkomsten gericht op het versterken/professionaliseren van jouw vrijwilligers. De services zijn zeer uiteenlopend: er zijn services voor nagenoeg alle vrijwilligers, van bestuurslid tot barvrouw en van trainer tot vertrouwenscontactpersoon. In de nieuwsbrief van oktober komt een service voorbij. Overigens gaan we vanaf nu in iedere nieuwsbrief een service in de spotligthts zetten.

We werken meer samen

Zoals je in mijn vorige column kon lezen, werken wij al een tijdje toe naar een effectievere ondersteuningsaanpak. Daarnaast zijn we nauwer aan het samenwerken met andere ondersteuningspartijen, zoals sportbonden, Galant, Rabobank en onze buurgemeentes. Ook hiervan zie je enkele eerste resultaten terug in de nieuwsbrief van oktober.

Bespreek met ons hoe je wilt groeien

Aan onze kant dus genoeg ontwikkelingen en ambities. Hoe zit dat bij jouw club? Wil je jezelf ontwikkelen naar een sterkere, toekomstbestendigere vereniging? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken. Er kan ontzettend veel, dus schroom niet om contact op te nemen met Team Verenigingen. Wij zijn er om jullie te helpen!
Contact

Robert Barclay

Consulent Sport en Bewegen Verenigingen

T. 06 15 04 02 70

r.barclay@s-hertogenbosch.nl

Terug naar nieuwsbrief en artikelen

'Wil je jezelf ontwikkelen naar een sterkere, toekomstbestendigere vereniging? Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.'